— Postupy —

ČIŠTĚNÍ A OPRAVA SKLUZNICE

 1. Bez přítlaku přebrousíme plochu skluznice na brusném pásu (zr. 80 - 100). Tato procedura slouží k odstranění starého vosku a zvýraznění potřebných míst budoucí opravy.
 2. Použijeme odsraňovač vosku - docílíme dokonalého odmaštění skluznice.
 3. Mechanicky vyčistíme poškozenou skluznici (škrábance a rýhy) tím zaručíme dokonalé spojení nově natavovaného P-tex materiálu s původní skluznicí.
 4. Použijeme ruční pistole nebo strojní extrudery Montana. Na plochu skluznice naneseme pouze nezbytnou vrstvu taveného polyethylenu. Takto natavenou plochu můžeme okamžitě brousit na brusném kameni, aniž by bylo zapotřebí její zbroušení ručním nářadím.

                                 ZÁKLADNÍ PŘEBROUŠENÍ

 1. Ideální optickou rovinu skluznice a spodní hrany lze docílit pouze broušením pomocí brusného kamene s konstantním přítlakem a rychlostí posuvu. Dosažení ideální optické roviny je předpokladem pro přesné úhlování hrany - geometrie hrany.
 2. Zpravidla se používá základní lineární struktura střední hrubosti. Slouží k většímu odběru materiálu z plochy skluznice i hrany (individuálně dle potřeby) a zároveň také k odstranění navařeného polyetylenu.
 3. Nejlepší kluznou vlastnost skluznice lze docílit broušením na brusném kameni. Jedině brusný kámen nabízí různé variace finálních struktur (závodní servis).

FINÁLNÍ BROUŠENÍ

 1. Na ideálně rovnou plochu skluznice se "narýsuje" finální struktura za použití brusného kamene s obměnou otáček, rychlosti posuvu a přestavění jeho povrchové struktury - dorovnání diamantem.
 2. Dle charakteru lyže je zvolen adekvátní typ požadované struktury - lineární, kombinované a nebo variální.
 3. Na základě změny parametrů jednotlivých proměnných - řezná rychlost, advance a rychlost diamantu, rychlost posuvu, brusná rychlost kamene, nastavení tlakové křivky pro broušení plochy - lze ovlivnit tvar, hrubost a sklon jednotlivých šrafů - "banánků" (základní skladba struktury).
 4. Jednotlivé struktury se dělí na hrubé, střední a jemné.
 5. Pro kombinované a variální struktury je důležité dokonalé vyhlazení plochy použitím nižších otáček broušení. Minimální advance diamantu a nižší rychlosti posuvu slouží k dokonalému vyhlazení skluznice po základním předbroušení a zároveň přípravě pro strukturu závodní.
 6. Závodní struktura je rýsovaná pouze jednosměrným broušením špička - patka v 1 cyklu.

ÚHLOVÁNÍ BOČNÍ HRAHY

 • Úhel boční hrany závisí na typu a charakteru použití lyže/snowboardu, zkušenosti uživatele a tvrdosti podložky.
 • Boční úhlování hrany - základní úhlování provádíme pomocí brusného pásku v rozsahu 89 - 87°. Dokonalého kontaktu hrany se sněhovou podložkou v průběhu celého oblouku v závislosti na charakteru lyže lze dosáhnout jen při správném zvolení úhlu.
 • Všeobecnou podmínku úhlování hrany musí splňovat celkový úhel hrany, který není nikdy větší než 88,5°.
 • Pravidelně úhlovanou hranu v celé její délce (od špičky k patě) lz dosáhnout pouze při broušení hrany brusným páskem přes kluznou keramickou podložku.
 1. Plnohodnotný carvingový efekt = přesně zúhlovaná hrana v celé její délce od špičky k patě.
 2. Konstantní úhel broušení boční hrany je zaručen geometrií kluzné podložky.
 3. Proměnlivá rychlost = kontrolovatelná účinnost broušení.
 4. Konstantní odběr materiálu z plochy hrany vč. boční ochranné lamely hrany.
 5. Minimální hloubka narušení hrany díky různým hrubostím brusného pásku.
 6. Po broušení vznikne horizontální struktura hrany.
 • Pro závodní servis je základně připravená (naúhlovaná) boční hrana ještě vyleštěna pomocí brusného kamene tzv. tuning boční hrany jenž slouží k docílení ostrého vrcholu úhlu hrany a zároveň k jejímu vyhlazení, tedy vymazání struktury po brusném pásku.

TUNING SPODNÍ HRANY

 • Konstantní odklon - tuning spodní hrany směrem od podložky je možný pouze za předpokladu přesné roviny skluznice a hrany. Slouží k přenosu účinnosti bočního úhlu hrany na sněhovou podložku - zejména při jízdě po hraně při carvingovém oblouku. Zabraňuje také nežádoucímu zařezávání hran.
 • Tuning hrany se provádí v rozsahu 0.4 - 0.8° pomocí paralelních brusných kamenů s konstantním úhlem sklonu, rychlosti a tlaku posuvu.
 • Radiální tuning - proměnlivý úhel (0.4 - 0.8°) odklonu spodní hrany od skluznice. Podstata proměnlivého úhlu odklonu spočívá v možnosti nastavení většího odklonu hrany v oblasti max. šíře lyže (špička a pata) a naopak v nejužší - středové části pod botou - zase úhel co nejnižší.
 • Podbroušením - vyleštěním spodní hrany je zároveň odstraněn zbytkový otřep, který vznikl při bočním broušení
 • Velikost odklonu záleží na počtu cyklů broušení a nebo nebo tlaku posuvu.
 1. Kvalita provedení tuningu spodní hrany nezávisí na šířce lyže v oblasti špičky (nejširší místo).
 2. Kvalitně provedený tuning nezanechává žádnou strukturu na ploše spodní hrany. Tuning se provádí od špičky k patě (kluzný směr lyže).
 3. Úhel podbroušení je konstantní v celé délce lyže.
 4. Podbroušení se provádí pouze v celé délce lyže (špička i pata).
 5. V případě, že je úhel podbroušení menší než 0.8°, nedojde k broušení okraje skluznice.

Impregnace a leštění skluznice

 • Broušení skluznice je vždy velkým zásahem do struktury jednotlivých pórů. Základní impregnace je potřeba obzvláště k hloubkové ochraně pórů a zajištění jejich elasticity.
 • Ideálním způsobem nanášení vosku je prostřednictvím tepelné voskové lázně. Díky takové lázni skluznice absorbuje co největší, ale zároveň i nejnutnější množství vosku. Při mazání za studena je tato schopnost vyloučena.
 • Odstranění nadbytečného vosku z plochy skluznice je provedeno mechanicky. Pomocí nylonových kartáčů nebo filcových pásů pro polishing. Pásy jsou dostatečně měkké, aby nepoškodily či neztupily vrchol úhlu hrany.
 • Jestliže je dobře zvolena a provedna strukturace skluznice je vosk chápán pouze jako sekundární proces pro impregnaci, tedy ne jako prostředek k docílení výrazné změny kluzných vlastností lyže.

Voskování za sucha:

Rotační kartáč je zahříván horkým vzduchem o teplotě cca 100°C a zároveň je napuštěn voskem. Druhý rotační kartáč leští impregnovaný vosk z plochy skluznice.

Voskování tepelnou lázní:

Rotační válec se speciální gumovou lamelou po obvodu se ponořuje do horkého vosku. Teplota vosku je regulovatelná termostatem.

Sílu impregnační vrstvy vosku lze regulovat pomocí stahovací lišty. Následným posuvem lyže / snowboardu proti směru rotace válce je rozehřátý vosk přenesen na plochu i do jednotlivých pórů skluznice.

Leštění plochy skluznice provádíme po vychladnutí vosku pomocí speciálního fibrového pásu na brusném stroji (Montana LC Snowboard).